Afgelopen oktober is JCI ‘s-Gravenhage-lid, Renee van der Zwan, officieel verkozen als voorzitter van JCI Nederland voor 2018. Vanaf het januari CvA draagt ze deze titel officieel en staat zij aan het roer van JCI Nederland. Uiteraard ondersteund door een prachtig team van EVP’s en andere enthousiaste leden van JCI. JCI ‘s-Gravenhage is trots op deze prestatie en steunt Renee ten volle.

One year to lead

JCI kent het one year to lead principe. Dat betekent dat alle besturen binnen JCI in principe elk jaar van bestuursleden wisselen. Zo ook het federatiebestuur van JCI Nederland. Renee neemt het stokje over van Ruud Tuithof, lid van JCI Utrecht. En heeft het afgelopen jaar al nauw met hem samengewerkt als zijn vice-voorzitter.

Van betrokken lid tot voorzitter

Renee is altijd al een erg betrokken lid geweest van onze Kamer en ze heeft zich bij JCI ‘s-Gravenhage onder andere hard gemaakt voor de organisatie van ons buitengewone NC. Niet alleen dat dit NC er kwam, maar vooral ook dat dit NC een duidelijke maatschappelijke insteek meekreeg. Ook binnen het federatiebestuur zet Renee zich in om JCI als maatschappelijk betrokken partner voor het bedrijfsleven, overheid en non-profits te profileren.

Doel

Het federatie bestuur heeft in 2018 als doel door middel van professionele aanpak Kamers en leden een extra boost te geven in hun ontwikkeling om daarmee lokale impact te bewerkstelligen. Dat doen wij door Kamers en hun leden te motiveren, te prikkelen en uit te dagen hun grenzen te verleggen en hen te stimuleren hun activiteiten te richten op de SDG’s.

Dat doet Renee natuurlijk niet alleen. Zij heeft een sterk federatiebestuur om zich heen verzameld, waarbinnen iedereen duidelijk eigen verantwoordelijkheden heeft. Wil jij meer weten over de samenstelling van het bestuur of hun beleid? Kijk dan op JCI.nl.